Ten Russian hi-tech companies chosen as Finlanding finalists